دیسکوپاتی توراسیک

ستون فقرات توراسیک ناحیه ای است که بین گردن و کمر قرار دارد و کمتر مورد توجه قرار میگیرد.

بیرون زدگی دیسک‌ ناحیه توراسیک در ورزشکاران یا کسانی که به علت شرایط شغلی مجبور به بلند کردن اجسام سنگین،قوز کردن های طولانی مدت هستند دیده می شود.

علائم شامل درد،گزگز،بی حسی در ناحیه بین دو کتف یا پایین تر و حتی با انتشار به زیر بغل و بازوها می باشد . همچنین ممکن است یک درد کمربندی از ستون فقرات شروع شده و به جلوی قفسه سینه یا شکم برسد.

تشخیص با MRI و نوار عصب می باشد.

دیسکوپاتی توراسیک از دو جهت اهمیت دارد :

⭕مانند دیسکوپاتی گردن تشخیص افتراقی با دردهای قلبی دارد و حتما باید دردهای قلبی از لیست تشخیصی رد شوند.

⭕در ناحیه ستون فقرات توراسیک،دردها ممکن است اصلا به خاطر بیرون زدگی دیسک نباشد بلکه تومورهای این ناحیه علت باشند که در این موارد مراجعه سریع و انجام MRI ضروری می باشد.

✅درمان های غیر جراحی شامل داروهای ضد التهاب خوراکی و تزریقی،قوزبند طبی، لیزر و فیزیوتراپی، پرهیز از حرکات چرخشی و خم شدن های ناگهانی ، آب درمانی می باشد.

درصورت عدم پاسخ به درمان،تزریقات داخل ستون فقرات میتواند موثر باشد.