ارتوپد فنی

ارتوپدی فنی چیست؟

ارتوپدی فنی یکی از رشته‌های زیرمجموعه پزشکی است که هدف آن تولید انواع ارتوز (بریس) یا پروتز و وسایل کمک حرکتی و اندام مصنوعی می‌باشد. این شاخه از پزشکی در واقع به حرکت و عملکرد بیمار کمک می‌کند.

اهداف ارتوپدی فنی

ارتوپدی فنی دارای دو هدف اصلی ساخت ارتوز و پروتز اندام‌های مصنوعی و کمک به بیمار برای استفاده از این سازه‌ها است. ارتوپدهای فنی در زمینه‌هایی که در ادامه بیان می‌کنیم فعالیت می‌کنند.

  •  

درحال حاضر ساخت ارتروز و پروتزهای عضلانی-اسکلتی بسیار پیشرفت کرده است و به خصوص در داخل کشور تمام نیازهای بیماران برطرف می‌گردد. 

شاخه های ارتوپدی فنی

ساخت ارتوز در ارتوپدی فنی

ارتوز یا بریس وسایلی هستند که در کنار اندام بیمار قرار می‌گیرند تا حرکات آن را در جهتی خاص کنترل یا محدود کنند یا به حرکت و عملکرد آن عضو اندام کمک کنند. به عنوان مثال، برای انحناهای شدید در ستون فقرات افراد بریس میلواکی استفاده می‌شود.

این وسایل ممکن است به صورت موقتی یا دائمی استفاده شوند.بسیاری از این ارتوزها (بریس‌ها) در ناحیه ستون فقرات قبل و یا بعد از عمل جراحی به کار گرفته می‌شوند.

منظور از پروتز در ارتوپدی فنی

پروتز در واقع اندام‌های مصنوعی کامل یا ناکاملی هستند که به جای یک عضو یا قسمتی از آن در بدن کار گذاشته می‌شوند. 

از تعویض مفصل زانو و لگن گرفته تا دست و پای مصنوعی.

بیماران ممکن است به صورت مادرزادی دارای نقص عضو باشند و یا بعدا در اثر حادثه، تصادف، سوختگی یا بیماری‌های عضلانی – اسکلتی به این پروتزها نیاز پیدا کنند.